Agenda sp.a.
Raadpleeg hier onze actiekalender.
Agenda Curieus Oost-Vlaanderen.
Agenda SamenSterker Oost-Vlaanderen.

Staat uw activiteit niet vermeld, laat het ons weten!

Dossiers waarmee je als raadslid snel aan de slag kan

Raadpleeg ook:
  • Het inspiratiehandboek voor lokale werking: opgemaakt als inspiratiebron voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 maar met heel wat goede concrete actiepunten en ideeën om lokaal met aan de slag te gaan!
  • De website van de VVSG. Hier kan je ook de nodige of bijkomende informatie vinden.

Contactgegevens en bevoegdheden parlementairen (en hun medewerkers) + samenstelling commissies Vlaams Parlement:

Oost-Vlaamse overlegstructuren

In te vullen formulieren, te bestellen documenten:

Statuten en bijdragenreglement

Andere nuttige documenten