Agenda sp.a, afdelingen en nieuwjaarsrecepties.
Agenda Curieus Oost-Vlaanderen.
Agenda SamenSterker Oost-Vlaanderen.

Staat uw activiteit niet vermeld, laat het ons weten!

In te vullen formulieren, te bestellen documenten:

Nationaal congres

Hieronder vind je alle nodige documenten voor het nationaal congres:

Oost-Vlaamse overlegstructuren

Dossiers waarmee je als raadslid snel aan de slag kan

Raadpleeg ook:
  • Het inspiratiehandboek voor lokale werking: opgemaakt als inspiratiebron voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 maar met heel wat goede concrete actiepunten en ideeën om lokaal met aan de slag te gaan!
  • De website van de VVSG. Hier kan je ook de nodige of bijkomende informatie vinden.

Contactgegevens en bevoegdheden studiedienst, parlementairen (en hun medewerkers) + samenstelling commissies Vlaams Parlement

Statuten en bijdragenreglement

Andere nuttige documenten