BIJZONDER COMITE SOCIALE DIENST
Op deze pagina plaatsen we alle nota's, dossiers, voorstellen tot tussenkomsten, ... welke nuttig zijn voor leden van de BCSD's en raadsleden. Hiermee stimuleren we uitwisseling van goede praktijken, komen we tot gemeenschappelijke actievoorstellen, ...

Voorstellen inhoudelijke tussenkomsten

 • Uitpas voor kansengroepen
  • korte toelichting:
   • de Uitpas is een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten
   • de toekenningscriteria voor het verlenen van een Uitpas aan kansentarief zijn dikwijls een kluwen van voorwaarden
   • een Uitpas aan kansentarief is goedkoper en de korting op activiteiten is groter
   • het goed voorbeeld is Gent: de Uitpas aan kansentarief is voor iedereen die in aanmerking komt voor het recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering; of wie in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling zit
  • in 3 Oost-Vlaamse regio's wordt samengewerkt (Uitpas Dender, Uitpas Meetjesland en Uitpas Gent)
  • inspiratie tot tussenkomst in gemeenteraad
   • kader tot memorandum uitpas voor kansengroepen in regio Dender
   • ga na of er in jouw gemeente een Uitpas voor kansengroepen bestaat
    • indien niet, stel gewoon de vraag waarom (gebruik Gent hierbij als voorbeeld)
    • indien wel, kan je vragen om dezelfde toekenningscriteria en werkwijze als in Gent te hanteren
   • ... (wordt aangevuld met concrete voorbeelden).

Contactpersonen 'overleg BCSD'