Vervoerregioraden in Oost-Vlaanderen

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de inrichting van vervoerregioraden hebben de gemeenten een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

Oost-Vlaanderen kent vier vervoerregioraden: Gent, Waasland, Aalst en Vlaamse Ardennen.


Hoe ga je te werk:

  • Voor meer algemene info over de vervoerregioraden, klik hier.
  • Voor de politieke samenstelling van de vier Oost-Vlaamse vervoerregioraden, klik hier. Hier kan je zien wie vanuit jouw gemeente is afgevaardigd in de vervoerregioraad.
  • Binnenkort verschijnt op www.ikdoeookmee.be een kant-en-klaar dossiertje over deze vervoerregioraden en hoe je hiermee als afdeling aan de slag kan.

Het bovenlokaal fietsnetwerk

Er is een nieuwe up-to-date kaart van het bovenlokaal functionaal fietsroutenetwerk (BFF). Deze kaart bevat alle goedgekeurde trajecten.

Voor de aanleg van fietsinfrastructuur op het BFF zijn subsidieregelingen van toepassing. Voorstellen om de ligging van het BFF te wijzigen maak je over aan de vervoerregioraad (zie hierboven).

 

Hoe ga je te werk:

Analyse verkiezingsuitslagen sinds 2012 en duiding mogelijke oorzaken doorbraak Vlaams Belang

Naar aanleiding van de opening van de expo "Ook de afbreker bouwt op" gaf Jan Hertogen in Aalst een analyse van de opkomst van (extreem)rechts in de Denderstreek.

Hij presenteerde een diepgaande sociaal-demografische doorlichting van de Dendergemeenten. Centrale vraag is of deze kenmerken samengaan met de hogere stemmenwinst van het Vlaams Belang in vergelijking met de andere gemeenten in Vlaanderen.

Niet enkel De Denderstreek komt aan bod. Ook voor de andere gemeenten is er heel wat materiaal beschikbaar of kan je dit op een eenvoudige wijze zelf genereren!

Hoe ga je te werk:

  • klik hier voor de analyse
U kan op het provinciaal secretariaat steeds terecht voor logistieke ondersteuning, praktische vragen en allerlei informatie. Het secretariaat is ook bereikbaar via telefoon op het centraal nummer 09 267 85 50 en via e-mail op sp.a oost-vlaanderen

Kantooruren zijn

  • maandag tot donderdag: van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur
  • vrijdag: van 9 uur tot 13 uur
  • of na afspraak.
Meer info op www.ikdoeookmee.be
______________________________________________________________________________

Uitschrijven? Stuur een mail naar spa oost-vlaanderen
of bel naar het provinciaal secretariaat: 09 267 85 50

sp.a Oost-Vlaanderen verstuurt deze In-Actie aan alle mandatarissen en bestuursleden.

Een uitgave van sp.a Oost-Vlaanderen - v.u. Fons De Geest